Het BIPT bracht in kaart hoe de  prijzen van standalone mobiele abonnementen evolueerden tussen januari 2019 en januari 2024 en toont aan dat deze markt over het algemeen positief is geëvolueerd voor consumenten. 

Een eerste verbetering betreft een uitbreiding van het productaanbod en meer bepaald de opkomst van abonnementen met datapakketten van meer dan 20 GB per maand. Voor 2019 was 20 GB het grootste datapakket dat beschikbaar was. Vandaag de dag biedt vrijwel elk merk minstens één abonnement aan met veel meer mobiele data, tot wel 300 GB.

Daarnaast is de minimumprijs voor abonnementen met minstens 10 GB aan mobiele data aanzienlijk gedaald. Desondanks zijn er nog aanzienlijke prijsverschillen tussen de verschillende merken. Voor de databehoeften van 1, 2 of 5 GB is de prijs van het goedkoopste abonnement op de markt gestagneerd tussen 2021 en 2024.

Verschillende factoren hebben bijgedragen aan deze over het algemeen gunstige ontwikkeling. Zo hebben de grote operatoren in hun prijzenbeleid via secundaire merken als Scarlet, Mobile Vikings en hey! reeds geanticipeerd op de komst van de vierde netwerkoperator Digi. Hoewel er nog steeds prijsindexeringen plaatsvonden, kaderden deze vaak in een 'meer-voor-meer'-strategie waarbij ook het aantal gigabyte verhoogde. Daarnaast legde een richtlijn van het BIPT in 2022 vast dat de term “onbeperkt mobiel internet” enkel van toepassing kan zijn voor abonnementen met minstens 300 GB, wat de duidelijkheid in het hogere segment verbeterde.

Er is echter nog ruimte voor verbetering. Uit de internationale prijzenstudie van het BIPT van december 2023 blijkt dat België nog steeds aanzienlijk duurder is dan zijn buurlanden wat betreft zowel de beperkte (tot 10 GB) als de zeer hoge databehoeften (vanaf 100 GB).

Naar boven