Voor al uw vragen met betrekking tot bij voorbeeld de postreglementering, de economische informatie of de website postaalpunt.be kan u contact opnemen met het BIPT op postalsector@bipt.be.

Zoals aangegeven onder "Kwaliteit", dient u voor elke klacht of probleem contact op te nemen met de operator die de dienst heeft verleend en, indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kan u contact opnemen met de Ombudsdienst voor de postsector.

Naar boven