Krachtens het koninklijk besluit van 4 juni 2023 betreffende private lokale breedbandradionetwerken, private lokale breedbandradionetwerken in de frequentieband 3800-4200 MHz kunnen worden aangevraagd via het bijgevoegde aanvraagformulier.

Het BIPT onderzoekt de aanvragen in de volgorde waarin het die ontvangt en kan een vergunning toekennen voor een maximale duur van tien jaar.

De maximale bandbreedte bedraagt 40 MHz.

Contact

BIPT – Dienst Vergunningen
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel
e-mail
Tel.: +32 (0)2 226 88 15

This webpage is part of an EU quality network

Laatst bijgewerkt op 21/06/2024

Naar boven