Het strategisch plan van het BIPT bepaalt de strategische assen en prioritaire werkgebieden van het Instituut. Het draagt eveneens bij tot het goed bestuur van het BIPT. Dit plan is zowel het resultaat van de ervaring van het BIPT als een antwoord op de evolutie van de omgeving waarin het BIPT werkt. Het voldoet ook aan een van de verplichtingen van het BIPT waarmee het zich kan onderwerpen aan de democratische controle op zijn werking.

Dit ontwerp van strategisch plan werd binnen de twaalf weken na het aantreden van de nieuwe Raad ter raadpleging gepubliceerd op de website van het BIPT. Deze raadpleging vond plaats van 26 maart tot 23 april 2024. Na aanpassing van het document op basis van de uitkomst van de raadpleging heeft de Raad het strategisch plan op 29 mei 2024 definitief goedgekeurd.

Naar boven