Vordering tot nietigverklaring ingesteld door SEWAN op 19 juli 2022 tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 24 mei 2022 inzake de niet-naleving door SEWAN van artikel 116/1, § 1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en het ministerieel besluit van 15 januari 2019 tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1, § 1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Naar boven