In dit besluit legt het BIPT Schedom Dommel een boete op van 5.000 EUR omwille van de onwettige bepalingen in haar algemene voorwaarden. Deze onwettige bepalingen zijn o.m. het veelvuldig ontbreken van wettelijk voorgeschreven informatie, het negeren van wettelijke opzegmogelijkheden van consumenten, het hanteren van te lange tariefformules enz.

Naar boven