Met dit besluit legt het BIPT aan Telenet een administratieve boete op ten belope van € 88.782 wegens de niet-naleving van de regels in verband met de identificatie van de eindgebruikers van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten verstrekt op basis van een voorafbetaalde kaart (hierna “identificatie van de eindgebruikers”), meer bepaald van artikel 127 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna de “WEC”).

Naar boven