In het kader van de beslissing van de CRC van 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep heeft de CRC aan Proximus verplichtingen opgelegd inzake toegang tot zijn FTTH-netwerk. Die toegangsverplichtingen gaan gepaard met tariefverplichtingen. Dezelfde verplichtingen rusten op de twee joint ventures Fiberklaar en Unifiber als dochterondernemingen waarover Proximus samen met respectievelijk EQT Infrastructure en Eurofiber controle uitoefent.

In die context gaat het BIPT na of Fiberklaar en Unifiber billijke tarieven toepassen. Die controle gebeurt aan de hand van een kostenmodel dat de kosten van een efficiënte operator weerspiegelt.

Het BIPT controleert ook of de FTTH-wholesaletarieven van Proximus, die een eerste keer goedgekeurd zijn in 2021, nog altijd de kosten van een efficiënte operator weerspiegelen.

Naar boven