• Een nieuwe stap in het aanpakken van telefoonfraude

  Publicaties › Persbericht -
  Vandaag verscheen in het Belgisch Staatblad een koninklijk besluit dat internationale oproepen met Belgische nummer naar Belgische nummers, behoudens uitzonderingen, blokkeert.
 • Geen kandidaturen na tweede oproep voor de veiling van de band 3410-3430 MHz

  Publicaties › Persbericht -
  Tijdens de multibandveiling van 2022 was de 3410-3430MHz-band onverkocht gebleven. Gezien het BIPT geen enkele kandidaatstelling ontving na een eerste oproep voor kandidaatstelling voor de toewijzing van de gebruiksrechten in deze band, lanceerde het BIPT een nieuwe uitnodiging. Het BIPT heeft opnieuw geen enkele kandidatuur voor de veiling van de band 3410-3430 MHz ontvangen.
 • E-commerce

  Pagina's
  De postmarkt evolueert sterk, zowel op technisch als economisch vlak: voor de omzet van de postmarkt werd een groei van 5% opgetekend in 2018; dat percentage bedraagt echter 12,3% voor het segment van de pakjes en snelpostzendingen; het segment van de pakjes en de snelpostzendingen blijft groeien: per inwoner werd (gemiddeld) elke maand een pakje verstuurd of een snelpostdienst gebruikt in 2018; in 2018 vertegenwoordigde e-commerce 2,7% van het BBP van België.
 • Strategisch plan van het BIPT 2024-2026

  Publicaties › Strategisch plan -
  Het strategisch plan van het BIPT bepaalt de strategische assen en prioritaire werkgebieden van het Instituut. Het draagt eveneens bij tot het goed bestuur van het BIPT.
 • Plannen en verslagen

  Pagina's
  Als onafhankelijk instituut moet het BIPT natuurlijk wel rekenschap afleggen van zijn activiteiten. Elk jaar brengt het BIPT, in zijn jaarverslag, verslag uit over zijn activiteiten van het afgelopen jaar. De Raad van het BIPT stelt om de drie jaar een strategisch plan op, waarvan de definitieve versie wordt voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • Jaarverslag 2023

  Publicaties › Jaarverslag -
  In het jaarverslag maakt het BIPT de balans op van het afgelopen jaar.
 • Micro's

  Pagina's
  Lijsten van de frequenties die toegestaan zijn voor microfoons en in-ear-systemen in een gegeven gebied.
 • België 2024-3

  Publicaties › Frequenties microfoons & in-ear-systemen -
  Lijst van de frequenties die toegestaan zijn voor microfoons en in-ear-systemen.
 • Nieuwe vergelijkende studie van het BIPT bevestigt hoge tarieven voor postzegels in ons land

  Publicaties › Persbericht -
  De prijszetting van de Belgische prior-zegel valt significant hoger uit dan de modellen voorspellen.
 • Mededeling van 24 mei 2024 betreffende de evolutie van de prijs van standalone mobiele telecomdiensten (2019-2024)

  Publicaties › Mededeling -
  Tussen januari 2019 en januari 2024 is de markt voor standalone mobiele abonnementen voor consumenten over het algemeen positief geëvolueerd.
Naar boven