Als audiovisuele regulator met federale bevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voert het BIPT krachtens de wet van 5 mai 2017 verschillende controles uit op de audiovisuele mediadiensten die het heeft toegestaan. 

Deze controles houden hoofdzakelijk verband met het treffen van maatregelen door de operator die gericht zijn op: 

  • de bescherming van minderjarigen op lichamelijk, geestelijk en moreel vlak, ook in audiovisuele commerciële communicatie (29/1);
  • het beschermen van het algemene publiek tegen programma's, door gebruikers gegenereerde video's en audiovisuele commerciële communicatie met inhoud die de gezondheid en openbare veiligheid, en de menselijke waardigheid kan schenden, met name in de bestrijding van discriminatie, haat of geweld, (art. 29/2).

De maatregelen die de leverancier moet invoeren bestaan met name in: 

  • het opnemen van bepaalde vereisten in de algemene gebruiksvoorwaarden van de dienst;
  • het invoeren van mechanismen voor het labelen en indelen van inhoud;
  • het invoeren van systemen om de leeftijd van de gebruikers te controleren en, in voorkomend geval, van mechanismen voor ouderlijk toezicht;
  • het invoeren van procedures voor klachtenbehandeling.

Het BIPT controleert ook de inachtneming van:

  • specifieke vereisten voor audiovisuele commerciële communicatie zoals met name het verbod betreffende tabaksproducten en elektronische sigaretten, bepaalde medische behandelingen, alcoholische dranken of ook het verbod op het gebruik van subliminale technieken of het aansporen tot gedrag dat in hoge mate schadelijk is voor het milieu (art. 29/3).

Naar boven