Consultatie – deadline antwoord 8 december 2008 - Dit voorstel van besluit heeft tot doel, specifiek wat betreft indicator nr. 4 "percentage klachten over de facturering”, om de verplichtingen te verduidelijken die op de verstrekkers van elektronische-communicatiediensten rusten om op hun website vergelijkbare, toereikende en actuele informatie over de kwaliteit te publiceren.

Naar boven