Het BIPT heeft richtsnoeren aangenomen voor de berekening van de administratieve boetes.

Deze richtlijnen berusten op de besluitvormingspraktijk van het BIPT inzake het opleggen van boetes.

Het BIPT zal de werkwijze en de criteria beschreven in deze richtsnoeren elke keer toepassen wanneer het het gepast en gerechtvaardigd acht om een administratieve boete op te leggen aan een overtreder.

De boete die in een specifieke zaak wordt opgelegd, hangt af van de omstandigheden die eigen zijn aan deze zaak. 

Naar boven