In het jaarverslag maakt het BIPT de balans op van het afgelopen jaar. 

In 2023 vierde het BIPT zijn 30-jarig bestaan. Het evenement georganiseerd ter ere van dit jubileum vormde het ideale platform om de personeelsleden van het BIPT en alle stakeholders bijeen te brengen om ideeën uit te wisselen over het thema “Regulatory challenges in a new digital era”.

Het BIPT is inderdaad nauw betrokken bij de voorbereiding van de omzetting en de tenuitvoerlegging van de nieuwe Europese digitale regelgeving, en zijn bevoegdheden werden in 2023 in die zin uitgebreid.

Het BIPT bleef overigens verder werken aan de verwezenlijking van zijn eigen opdrachten in de gereglementeerde sectoren en droeg bij tot tal van initiatieven die de toekomst van elektronische communicatie en postdiensten vorm zullen geven.

Het jaarverslag legt uit hoe de vier strategische assen geconcretiseerd werden via de projecten van het werkplan van 2023 en de dagelijkse werking van het BIPT.

Tevens beschrijft het jaarverslag de grote tendensen die het BIPT op de media-, post- en elektronische-communicatiemarkten heeft vastgesteld.

De grote lijnen van het jongste jaarverslag worden voorgesteld op een specifieke website.

Naar boven