OPGELET:

Eerste situatie: 65-plussers

Samenvatting van de voorwaarden

Ouder zijn dan 65 jaar:

In dat geval moet bovendien aan twee andere voorwaarden worden voldaan:

 1. Alleen wonen of samenwonen met een of meer personen die ouder zijn dan 60 jaar. Bovendien is het mogelijk om samen te wonen met zijn kinderen of kleinkinderen. De kleinkinderen moeten in dat geval wees zijn die beide ouders hebben verloren of bij een gerechtelijke beslissing aan de grootouders zijn toevertrouwd.
 2. Over een globaal belastbaar inkomen voor het gehele gezin beschikken dat niet hoger is dan het plafond dat door het RIZIV is vastgelegd om in aanmerking te komen voor de verhoogde financiële tussenkomst in de gezondheidszorg. 

Tweede situatie: handicap

Samenvatting van de voorwaarden

Minstens 66% gehandicapt zijn: bij een administratieve of gerechtelijke beslissing erkend zijn als meer dan 66% gehandicapt of arbeidsongeschikt, door de FOD Sociale Zekerheid erkend zijn als meer dan 66% gehandicapt of als persoon met een vermindering van de zelfredzaamheid met minstens 9 punten, ofwel door het ziekenfonds erkend zijn als meer dan 66% invalide.

In dat geval moet ook nog aan drie andere voorwaarden worden voldaan:

 1. ouder zijn dan 18 EN
 2. alleen wonen
  of samenwonen
  -    met maximaal twee personen
  -    hetzij met bloed- of  aanverwanten van de 1e of de 2e graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers, zussen, stiefouders, stiefkinderen) EN
 3. over een globaal belastbaar inkomen voor het gehele gezin beschikken dat niet hoger is dan het plafond dat door het RIZIV is vastgelegd om in aanmerking te komen voor de verhoogde financiële tussenkomst in de gezondheidszorg.

Derde situatie: leefloon

Samenvatting van de voorwaarden
Een leefloon genieten krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Vierde situatie: gehoorverlies

Samenvatting van de voorwaarden
Aan een gehoorverlies van ten minste 70 dB lijden voor het beste oor of samenwonen met een kind of kleinkind dat lijdt aan een gehoorverlies van 70 dB voor het beste oor.

Vijfde situatie: laryngectomie

Samenvatting van de voorwaarden
Een laryngectomie hebben ondergaan of samenwonen met een kind of kleinkind dat een laryngectomie heeft ondergaan.

Zesde situatie: militaire oorlogsblinden

Samenvatting van de voorwaarden
Een militaire oorlogsblinde zijn.

 

Naar boven