Dit document wordt nu, volgend op reglementaire wijzigingen, herzien.

Raadpleging gelanceerd door BEREC over een ontwerp van rapport over de "OTT"-diensten

Het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) heeft zijn ontwerp van rapport over de "OTT"-diensten ("over-the-top"-diensten) voor openbare raadpleging voorgelegd van 5 oktober tot 2 november 2015. Dit ontwerp van rapport maakt een analyse van de OTT-diensten, stelt een definitie van deze laatste voor en onderzoekt de impact ervan op de elektronische-communicatiesector. Dit rapport is beschikbaar op de site van BEREC.

Het BIPT, dat zijn medewerking verleent aan BEREC, kan de sector alleen maar aanmoedigen om zijn bijdrage te leveren aan het ontwerp van rapport.

Na publicatie van de eindversie van dit rapport zal het BIPT onderzoeken of zijn mededeling van 27 februari 2015 betreffende de verplichting tot melding aan het BIPT als operator dient te worden aangepast.


Het doel van deze mededeling bestaat erin de derden te helpen bepalen of ze zich bij het BIPT moeten aanmelden als operator. Het BIPT brengt de wetgeving en de tenuitvoerbrenging in herinnering, die goed gekend of geacht worden gekend te zijn door de ondernemingen die actief zijn op de elektronische-communicatiemarkt. Ondernemingen die wensen toe te treden tot de markt of die slechts bijkomende elektronische-communicatieactiviteiten beoefenen zijn evenwel misschien niet vertrouwd met deze regels. Daarom heeft het BIPT het nuttig geacht om de antwoorden op de vaak aan het BIPT gestelde vragen ter zake te bundelen en, indien mogelijk, te vulgariseren. Deze mededeling is niet volledig en zal nog evolueren naargelang van de concrete gevallen waarmee het BIPT te maken krijgt, de feedback vanwege de belanghebbenden, de noodzaak om sommige begrippen en technologische en juridische ontwikkelingen uit te diepen of te preciseren.

Naar boven