Algemene houdersvergunningen


De fabrikanten, invoerders en verdelers moeten zich ervan vergewissen dat ze een algemene houdersvergunning hebben verkregen voor alle radioapparatuur die aan een vergunning is onderworpen (zie KB 18 december 2009).