Lopende raadplegingen

Raadpleging betreffende het ontwerp van werkplan 2020

Raadpleging betreffende de radio-interfaces met betrekking tot de korteafstandsapparatuur

Raadpleging op verzoek van de minister bevoegd voor telecommunicatie betreffende een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit, met betrekking tot mobiele netwerken

Raadpleging met betrekking tot het voorontwerp van wet houdende omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie



> Alle publicaties