Herinneringskosten en beperkte dienstverlening vóór stopzetting dienst


Indien u uw factuur niet hebt betaald, moet de operator u verwittigen alvorens de diensten stop te zetten. 

De eerste schriftelijke herinnering is gratis. De kosten voor de daaropvolgende schriftelijke herinneringen mogen niet hoger liggen dan 10 euro. Let op: een herinneringsSMS, die een operator u zou sturen, kan ook gelden als een schriftelijke herinnering.

De operator kan u ook een nalatigheidsinterest aanrekenen op het laattijdig betaalde bedrag. Die mag niet hoger zijn dan de wettelijke interest. 

Alvorens de dienst volledig stop te zetten moet de operator van een telefoondienst u zonder meerkost een beperkte dienst verstrekken. 

Aan de hand van deze beperkte dienst kunt u nog steeds oproepen ontvangen en de nooddiensten bellen.

Een mobiele operator kan in de plaats van deze beperkte dienst het abonnement omzetten naar een formule met een voorafbetaalde kaart.

De operator die een internetdienst levert moet, alvorens de dienst stop te zetten, nog toegang geven tot het vast Internet aan een up- en downloadsnelheid, die even hoog is als de snelheid die u nog krijgt, wanneer uw inbegrepen internetvolume is opgebruikt. Indien zoiets niet is voorzien, mag de snelheid teruggebracht worden naar 256 kilobit per seconde.

Om opnieuw een normale dienstverlening te krijgen kan de operator maximaal 30 euro, btw inbegrepen, vragen van u. 

Opgelet: in geval van fraude of langdurige niet-betaling kan de operator alle diensten onmiddellijk stopzetten.