Prepaidkaarten

Een nieuwe reglementering voert de verplichting in dat de gebruikers van bestaande of toekomstige prepaid kaarten waarmee mobiele elektronische-communicatiediensten kunnen worden gebruikt (telefoneren, op het internet gaan, sms’en versturen, enz.) geïdentificeerd moeten worden. Het gaat hier om een van de antiterreurmaatregelen die de regering heeft vastgesteld.