Klachten over uw operator voor telefonie

Indien u niet tevreden bent van de dienst die uw operator voor telefonie u verstrekt, controleer dan in uw contract of deze operator zich ertoe heeft verbonden om u een bepaald niveau van kwaliteit te verschaffen.

Richt u tot de klantendienst van de betrokken operator door hem voorbeelden te geven van de vastgestelde gebreken en vraag, desgevallend, een vergoeding voor de geleden schade.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van uw operator, kunt u vervolgens uw probleem uitleggen aan de ombudsman voor telecommunicatie door hem een kopie van de klacht die u aan uw operator hebt gericht en zijn antwoord door te sturen:

De heer Luc TUERLINCKX,
Ombudsdienst voor telecommunicatie,
Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel

Telefoon: 02 223 09 09
Fax: 02 219 86 59

Website: www.ombudsmantelecom.be
e-mail : klachten@ombudsmantelecom.be