Internationale roaming

1. Principe  : telecomoperatoren rekenen in het buitenland geen extra kosten aan

Dankzij internationale roaming kunnen, wanneer u op verplaatsing bent in het buitenland, mobiele diensten worden gebruikt via een netwerk van het bezochte land. Het gaat dan om bellen en sms’en van op uw gsm of smartphone en om internet via uw mobiele toestel, uw smartphone of uw tablet.

Telecomoperatoren mogen dus in principe naast de nationale tarieven geen extra roamingkosten meer aanrekenen.

Dit betekent dat wanneer u een mobiele dienst gebruikt op verplaatsing in een land van de Europese Unie of in een land dat een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), het toepasselijke tarief het nationale tarief zal zijn. 

Let wel, het nationale tarief is niet van toepassing in de landen die op het Europese grondgebied liggen, maar die geen deel uitmaken van de Europese Unie, zoals Zwitserland, het Vaticaan of Monaco.

Als klant van een Belgische operator geniet u het nationale tarief wanneer u in een land van de Europese Unie bent of in een land dat een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) en:

 • u belt (of verstuurt een sms of een mms) naar een Belgisch, vast of mobiel, nummer;
 • u belt (of verstuurt een sms of een mms) naar een vast of mobiel nummer van het land waarin u zich bevindt;
 • u belt (of verstuurt een sms of een mms) naar een vast of mobiel nummer van een ander land van de Europese Unie of van een land dat een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein);
 • u ontvangt een oproep of een sms op uw telefoon, smartphone of tablet;
 • u surft via uw smartphone of uw tablet.


U kunt de juiste lijst van de landen waar het nationale tarief geldt voor de roamingdiensten terugvinden op het volgende adres:  http://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/148-in-welke-landen-geldt-de-europese-roaming-regeling

2. Uitzonderingen op het principe

Er bestaan 3 uitzonderingen op het principe dat telecomoperatoren naast de nationale tarieven geen extra roamingkosten meer mogen aanrekenen.

De eerste uitzondering geldt wanneer een operator vaststelt dat een klant misbruik maakt van roamingdiensten (sommige operatoren verwijzen daarnaar onder de noemer “redelijk gebruik”) In dat geval mogen operatoren een (geplafonneerde) toeslag aanrekenen. Een voorbeeld van misbruik zou zijn een aanwezigheid in het buitenland met daarbij een gebruik van mobiele roamingdiensten die een nationale aanwezigheid en een nationaal verbruik, waargenomen tijdens een periode van 4 maanden, overtreffen. .  Operatoren die ervoor kiezen een dergelijk systeem te hanteren, mogen alleen tarieftoeslagen opleggen (boven het nationale tarief) die niet hoger zijn dan de volgende bedragen (incl. BTW) :

 U belt zelf met uw gsm maximaal 3,8 eurocent per belminuut naast het nationale tarief
U ontvangt een oproep op uw mobiele toestel   maximaal 0,94 eurocent voor een oproep binnen de EU
U verstuurt een sms maximaal 1,2 eurocent per sms naast het nationale tarief
U ontvangt een sms Geen toeslag mogelijk
U surft op het internet maximaal 0,54 eurocent per megabyte data naast het nationale tarief


Een tweede uitzondering geldt alleen voor dataverbruik (sommige operatoren verwijzen daarnaar onder de noemer “redelijk gebruik”) : operatoren die dat wensen mogen een toeslag aanrekenen bovenop een minimum aantal data die aan binnenlands tarief moeten worden aangeboden. Het maximumbedrag van deze toeslag mag  in 2019 niet meer bedragen dan €5,4/GB of €0,0054/MB (incl. BTW).Het minimum aantal data die een operator moet aanbieden tegen binnenlands tarief, wordt berekend via een complexe formule. Informeer u daarover bij uw operator.

De toepassing van de twee genoemde uitzonderingen is niet verplicht, wat betekent dat niet alle operatoren het toepassen. Meestal passen operatoren deze uitzonderingen slechts toe voor specifieke tariefplannen en niet voor alle tariefplannen.

Een derde uitzondering is dat uw operator een afwijking heeft verkregen waardoor hij altijd extra roamingkosten mag aanrekenen. Mocht dat geval zich voordoen dan zal de operator u vooraf inlichten over de toepasselijke voorwaarden en tarieven. De enige operator in België die op dit moment een dergelijke afwijking heeft gekregen is VOO Mobile.

3. Informatie van uw operator wanneer u de grens over steekt

Wanneer u binnenkomt in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een land dat een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), dan is uw operator verplicht u bepaalde informatie te verstrekken via sms (of mail of pop-up), zoals het feit dat hij een beleid inzake redelijk gebruik hanteert, en wat daarvan de voorwaarden zijn.  De voorwaarden met betrekking tot de toepassing van een eventueel beleid inzake redelijk gebruik moeten ook vermeld zijn in de algemene voorwaarden van uw contract.

4. Samengevat: het nationale tarief voor internationale roaming geldt enkel:

 • in de landen van de Europese Unie (niet in Zwitserland bijvoorbeeld);
 • in de landen die een akkoord hebben ondertekend met de Europese Unie: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein;
 • indien u zich buiten België bevindt (belt u een nummer in het buitenland terwijl u zelf in België bent, zult u een internationaal tarief betalen, dat vaak hoger is dan het nationale tarief);
 • als u een mobiel toestel gebruikt (geen vaste telefoon of vast internet in het buitenland) met een simkaart van een Belgische operator;  
 • wanneer u het plafond van “redelijk gebruik” niet overschrijdt;
 • als uw operator geen afwijking heeft gekregen waardoor hij tarieftoeslagen voor roaming mag blijven toepassen. Op dit moment is de enige operator die een dergelijke afwijking heeft gekregen Voo Mobile.