Van operator veranderen en uw nummer houden

 

U kunt van operator veranderen en uw vaste nummer (in dezelfde telefoonzone) of mobiele nummer houden.

Dat heet nummeroverdraagbaarheid.

Wat moet u doen om gebruik te maken van die nummeroverdraagbaarheid?

U moet alles regelen met uw nieuwe operator en een “machtigingsbrief” ondertekenen waaruit uw wens zal blijken om het nummer te behouden en die uw nieuwe operator in staat zal stellen om de nodige stappen te ondernemen bij uw vorige operator.

Een operator mag enkel de stappen ondernemen om uw nummer over te dragen wanneer hij over een door u ondertekend document beschikt; een telefonische overeenkomst volstaat dus niet.

Deze dienst wordt u nagenoeg altijd gratis aangeboden (de wet staat de operator die de nieuwe klant ontvangt toe om tot € 10 te vragen).

Denk erom te vragen hoe u zult worden gewaarschuwd dat u voortaan klant bent bij de nieuwe operator.