Radionetwerken

De radionetwerken zijn bestemd voor communicatie van spraak en/of data tussen mobiele en/of draagbare stations via eventueel een basisstation

Voorbeelden:

  • Een taxibedrijf dat zijn voertuigen informatie verstrekt over ritten.
  • Walkie-talkies die worden gebruikt om een evenement of werf in goede banen te leiden.
  • Afstandsbediening voor kranen.
  • Personenoproepsystemen (BIP) gebruikt in ziekenhuizen.

Om deze communicatiemiddelen te kunnen gebruiken zonder vervelende storingen te veroorzaken dient een specifieke frequentie te worden toegekend aan elke gebruiker. Daartoe moet een vergunning worden gevraagd aan het BIPT.

Om de controle ter plaatse van de technische kenmerken mogelijk te maken moet de vergunning zich bevinden in de buurt waar het  toestel wordt gebruikt.

Sommige apparatuur is vrijgesteld van vergunning. Er kan een lijst worden geraadpleegd in het deel Apparatuur op deze website.