Markttoezicht


Het BIPT is belast met de correcte toepassing van de regulering inzake radioapparatuur op het Belgische grondgebied. 

De controledienst van het BIPT voert controles uit op de markt bij de fabrikanten, de invoerders en verdelers (vb.: winkels voor huishoudtoestellen, informatica, medische toestellen, elektrische/elektronische toestellen, doe-het-zelvers, enz.) alsook bij de grensposten in samenwerking met de douanediensten (invoer van containers, postpakketten, e-commerce enz.).

In geval van twijfel mag het BIPT stalen nemen en het materiaal aan diepgaandere controles onderwerpen om na te gaan of het conform is. Het spreekt voor zich dat er een Europese coördinatie bestaat wat betreft markttoezicht.

Als de apparatuur niet voldoet aan de voorschriften van de wetgeving worden ze van de markt genomen, in beslag genomen of teruggeroepen en zal het verboden zijn ze op de markt te brengen.

Het markttoezicht biedt een bescherming aan de consument, draagt bij tot eerlijke mededinging en verhindert dat apparatuur wordt verhandeld die een gevaar kan betekenen voor de bevolking of schadelijke interferentie kan veroorzaken.Aanvullende informatie: 

Markttoezicht: equipements@ibpt.be 

                     Tel: 02 226 87 01