Geconnecteerde producten


Meer en meer producten maken gebruik van radiogolven om vanop afstand bediend te kunnen worden of om onderling te communiceren al dan niet via draadloze netwerken of het internet. Deze laatste worden soms ook wel slimme of geconnecteerde producten genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om slimme horloges en speelgoed met webcamera. Dergelijke producten gaan gepaard met nieuwe risico’s op vlak van beveiliging & privacy. 

Het BIPT adviseert aan consumenten en andere eindgebruikers om voor geconnecteerde producten rekening te houden met de volgende aanbevelingen:

Op het moment van de aankoop

 • kies voor producten van merken die bevestigen hun producten goed te beveiligen en informeer u over de opvolging van de gebruikte software;
 • Koop enkel apparatuur die conform is met de Europese regelgeving / CE markering;
 • Nieuwere toestellen zullen normaal beter beveiligd zijn;
 • Koop producten die minstens een minimale beveiliging bezitten zoals een paswoord, dit daar vastgesteld werd dat er  speelgoed (Bluetooth / Wifi) op de markt is zonder deze minimale veiligheid  en waarbij deze producten dus gemakkelijk ‘gehackt’ kunnen worden zodat bijvoorbeeld een vreemde tegen uw kind kan spreken; 
 • Volg de instructies en aanbevelingen van fabrikant nauwgezet; 
 • Vraag informatie over welke persoonsgegevens de geconnecteerde producten over u verzamelen, wie daarvoor verantwoordelijk is en over de beveiliging van uw gegevens;
 • Voor meer informatie over de privacy-aspecten consulteert u best vóór de aankoop de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • Als u vindt dat een fabrikant van geconnecteerde producten uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 


Bij het gebruik:

 • Verzeker u ervan dat uw internetrouter of modem veilig is (wijzig elke standaard paswoord en installeer updates);
 • Zoals bij elk ander geconnecteerd product zorg ervoor dat je de standaard instellingen en paswoorden aanpast;
 • Controleer en verander waar nodig uw privacy-instellingen zodat een minimum aan persoonsgegevens wordt verwerkt; 
 • Indien van toepassing doorloop het volledige installatieproces;
 • Zorg dat uw toestel altijd voorzien is van de laatste updates door de firmware van het geconnecteerde product actueel te houden, de updates hebben ook als doel om ontdekte zwakheden te herstellen;
 • Niet alle gegevens centraliseren op eenzelfde e-mailadres;
 • De voorkeur geven aan tweestaps-authenticatie draagt bij aan de bescherming van uw rekening;
 • Bepaalde functies kunnen de veiligheid negatief beïnvloeden en worden beter uitgeschakeld indien ze niet echt nodig zijn;
 • Probeer zelf zo weinig mogelijk persoonlijke informatie vrij te geven;
 • Kies sterke passwoorden dat je nergens anders gebruikt hebt, meer informatie aangaande paswoorden kan u vinden op volgende site : https://safeonweb.be/nl/gebruik-sterke-wachtwoorden;
 • Schakel de toegang vanop afstand uit van je geconnecteerd apparatuur, zoals de Wi-FI & de Bluetooth als je deze niet nodig hebt;
 • De mogelijkheid te verzekeren om vanop afstand toegang te hebben tot de gegevens en om deze te verwijderen;
 • Verwijder de persoonlijke gegevens op het product en op eraan verbonden online-diensten wanneer deze niet meer gebruikt worden.