Bijzondere radioapparatuur

Stoorzenders (jammers)

Deze producten worden ook soms als volgt aangeduid: blockers, signaalschilden, isolators, toestellen voor persoonlijke privacy (PPD of personal privacy devices).

Dit type van toestellen wordt speciaal ontworpen om storingen te veroorzaken.

Het is verboden om deze in te voeren, in de handel te brengen, te bezitten, te houden of te gebruiken in België.

Dit soort van toestellen mag ook niet ter beschikking worden gesteld op de markt van de Europese Unie.

Naast een boete kan ook een gevangenisstraf worden opgelegd wanneer een inbreuk op deze wetgeving wordt vastgesteld.

De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voorziet echter in een aantal uitzonderingen, zoals de installatie van een stoorzender in de gevangenissen, het gebruik ervan door Landsverdediging, door bepaalde federale overheidsdiensten en bepaalde politiediensten in bepaalde omstandigheden.

Gsm-repeaters

Deze producten worden ook wel eens boosters of versterkers geheten.

Deze apparatuur/installaties beogen de dekking van de mobiele operatoren te verbeteren.

Het is verboden om mobiele repeaters op uw eigen initiatief te installeren en te gebruiken, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming daartoe hebt van de betrokken operator(en).

Voor meer details: https://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/mobiele-dekking 

Radioscanners (ontvangers)

U mag een scanner of een ontvanger kopen en houden maar u mag alleen luisteren naar de frequenties waarvoor u de toestemming hebt gekregen van de eigenaar of die vrij kunnen worden beluisterd.

DECT 6.0 (Digital Enhanced Cordless Telecommunications 6.0)

Het betreft draadloze telefoontoestellen die bedoeld zijn om in niet-Europese landen te worden gebruikt.

Hun gebruik binnen de EU veroorzaakt storingen op de netwerken van de mobiele operatoren.

Dergelijke producten mogen dus niet worden aangeboden op de EU-markt.

Hetzelfde geldt voor de import, het houden, het gebruik en/of het bezit ervan in België.

Via de link vindt u meer informatie met betrekking tot deze kwestie: https://www.bipt.be/nl/operatoren/press-release/153-draadloze-dect-6-0-telefoons-verstoren-de-mobiele-telefonieoperatoren 

Detectoren van snelheidsradars & TETRA-detectoren

Een detector van snelheidsradars, ook verklikker van wegradars geheten, is een toestel dat bedoeld is om (vaste of mobiele) radars op te sporen die de politie inzet bij snelheidscontroles. Het toestel verwittigt de bestuurder aan de hand van een knipperlicht of door een biep te laten horen wanneer het voertuig in de buurt van een snelheidsradar komt.

Een detector van snelheidsradars is een ontvanger van radiosignalen en valt dus onder de reglementering die van toepassing is op radioapparatuur. Er bestaat ook radiocommunicatieapparatuur die conform deze reglementering is.

Het gebruik van deze radioapparatuur is echter eenvoudigweg verboden in België (alsook in tal van landen).  Dat verbod vloeit voort uit artikel 33, § 1, 1°, c) van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 

Indien dergelijke apparatuur wordt ontdekt in uw voertuig dan riskeert u niet alleen dat de apparatuur in beslag wordt genomen maar ook uw voertuig.

Een ander product dat onder deze categorie valt is de TETRA-detector. Dat toestel geeft een waarschuwing wanneer de politie in de buurt is doordat het het communicatiesysteem van de politie oppikt. 

Het is verboden in België om snelheidsradars- en TETRA-detectoren te gebruiken, te houden, te bezitten, in te voeren, te verlopen en zelfs om er reclame voor te maken.

De systemen die werken op basis van GPS-lokalisatie van vaste radars en andere snelheidsradars zijn echter wel toegestaan in België. In bepaalde landen is ook het gebruik van die systemen verboden.

Gsm voor kinderen

Mobiele telefoontoestellen die speciaal werden ontworpen voor jonge kinderen mogen niet op de Belgische markt worden gebracht.

Dit betreft aangepaste mobiele telefoontoestellen, bestemd voor kinderen van minder dan 7 jaar die bijvoorbeeld weinig toetsen hebben of in een voor kinderen aantrekkelijke vorm worden voorgesteld.

Bovendien is de reclame voor het gebruik van een gsm in diezelfde leeftijdscategorie ook verboden. 

Meer informatie over deze kwestie vindt u via de volgende link: https://www.health.belgium.be/nl/gsm-en-kinderen