Examens

De radioamateurexamens worden georganiseerd in de lokalen van het BIPT te Brussel. Er is ten minste één sessie per maand.

Om zich in te schrijven voor het examen dient u ons een e-mail op examen@bipt.be op te sturen.

Inschrijving voor een examen is mogelijk tot twee weken voor aanvang van de examendatum en zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Let wel, gelieve volgende documenten ingescand ter beschikking te hebben om de inschrijving te kunnen vervolledigen:

  • Pasfoto
  • Identiteitskaart (Recto-verso)

Gelieve deze documenten in het juiste formaat (bestand van het type PDF, JPG, PNG of TIF, maximum 1 Mb) toe te voegen, zo niet zal uw inschrijving immers niet kunnen afgerond worden.

Na afronding van uw vraag tot inschrijving zal u een mail ontvangen ter bevestiging, waarin de nodige betaalgegevens en verder informatie zullen worden medegedeeld.

 

B-examen (HAREC)

Het B-examen bestaat uit 33 meerkeuzevragen over de leerstof die in de handleiding is opgenomen. Men moet 2/3 van de punten behalen om te slagen.

Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.

 

C-examen (basisvergunning)

Het C-examen bestaat uit 24 meerkeuzevragen over de leerstof die in de handleiding is opgenomen. Om te slagen moet men 80% van de punten behalen.

Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.

Om aan dit examen deel te nemen is een attest nodig waaruit blijkt dat men geslaagd is voor een praktische test, georganiseerd door een door het BIPT erkende vereniging van radioamateurs.

Overeenkomstig artikel 1, 12°, van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs, erkent het BIPT de volgende verenigingen:

U.B.A. (Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs )
www.uba.be

V.R.A. (Vlaamse Radio Amateurs)
www.vra.be

U.F.R.C. (Union Francophone des Radios Clubs)
www.ufrc.org 

Om de data en plaatsen van de volgende opleidingen te kennen, gelieve contact op te nemen met de vereniging van uw keuze.