Mobiele dekking

Zowel particulieren als bedrijven nemen soms hun toevlucht tot het installeren van toestellen om de ontvangst van het gsm- of UMTS-signaal te versterken (gsm- of UMTS-repeaters genoemd), bijvoorbeeld in zones waar de mobiele dekking als niet goed genoeg ervaren wordt. Deze toestellen zijn in de handel en op het internet beschikbaar wat kan doen uitschijnen dat het gebruik ervan vrij is en niet-gereglementeerd. Nochtans kunnen enkel de mobiele operatoren zelf dergelijke repeaters storingsvrij plaatsen. De vergunning die de gsm- of UMTS-operatoren verkregen, wijst immers de frequenties op een exclusieve manier aan hen toe.

Repeaters “herhalen” de gsm- of UMTS-frequentie(s): ze zenden het ontvangen signaal na versterking opnieuw uit. Voor het gebruik van deze frequenties hebben de mobiele operatoren een vergunning verkregen, die een aantal strenge voorwaarden bevat, onder andere op het gebied van dekking. Deze vergunning wijst de gsm- of UMTS-operatoren op een exclusieve manier frequenties toe. Mobiele operatoren zijn de enige die dergelijke repeaters mogen installeren. Op die manier kunnen ze deze toestellen oordeelkundig inplannen in hun netwerk en zorgen voor een storingsvrije werking. Zij monitoren de werking van deze toestellen en grijpen zelf in indien er zich toch problemen zouden voordoen.

Het document “Alles wat u altijd hebt willen weten over GSM-repeaters maar nooit durfde te vragen,” geeft verdere toelichting.

Besluit: Het op eigen initiatief installeren en gebruiken van gsm- en UMTS-repeaters is verboden tenzij het expliciet toegestaan wordt door de betrokken operator.