Certificaten/Examens

Certificaten

Elke gebruiker van een radiostation in de radiomaritieme banden moet houder zijn van een certificaat van operator van scheepstations.

Er bestaan vier soorten certificaten:

 • VHF gebruikt voor de binnenvaart (handelsvaart en pleziervaart) en voor de zeevaart (pleziervaart)
 • SRC gebruikt voor de pleziervaart op zee.
 • ROC (GMDSS-certificaat), dat vooral bestemd is voor professioneel gebruik op zee (kustvaart).
 • GOC (GMDSS-certificaat), dat vooral bestemd is voor professioneel gebruik op zee.

Er worden geen LRC-examens meer georganiseerd.

De apparatuur die door de houders van een certificaat kan worden gebruikt staat vermeld in het examenreglement.

Het GMDSS-certificaat omvat automatisch ook het VHF-certificaat.

GMDSS (of SMDSM): Global Maritime Distress and Safety System: een wereldwijd maritiem hulp- en noodsysteem

Examens

Het BIPT heeft de taak examens te organiseren die toegang verlenen tot de certificaten van operator van scheepsstations.

VHF

Om zich in te schrijven voor het examen dient u ons een e-mail op examen@bipt.be op te sturen.

Via deze website kunt u het Handboek VHF raadplegen.

Inschrijving voor een examen is mogelijk tot twee weken voor aanvang van de examendatum en zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Let wel, gelieve volgende documenten ingescand ter beschikking te hebben om de inschrijving te kunnen vervolledigen:

 • Pasfoto
 • Identiteitskaart (Recto-verso)

Gelieve deze documenten in het juiste formaat (Bestand van het type PDF, JPG, PNG of TIF, maximum 1 Mb)  toe te voegen, zo niet zal uw inschrijving immers niet kunnen afgerond worden.

Na afronding van uw vraag tot inschrijving zal u een mail ontvangen ter bevestiging, waarin de nodige betaalgegevens en verder informatie zullen worden medegedeeld.

 • De examenzaal is alleen toegankelijk op vertoon van de uitnodiging die door het BIPT is opgestuurd.
 • Het inschrijvingsgeld voor het VHF-examen bedraagt € 31,79.
 • De inschrijvingskosten worden onder geen beding terugbetaald. In geval van annulering meer dan een week voor het examen of wanneer een medisch attest kan worden voorgelegd, kunnen de inschrijvingskosten voor een andere datum worden gebruikt.
 • Het VHF-examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen betreffende de materie van de ‘handleiding ter voorbereiding op het examen om het beperkt certificaat van radiotelefonist te behalen’. Om te slagen moet men 60% van de punten behalen.
 • Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.

De examenstof is beschikbaar in een handleiding die gratis kan worden gedownload.

Wanneer u een afgedrukte versie van deze handleiding wenst, volstaat het om:

 1. 5,00 euro te storten op de rekening IBAN BE68 6791 7078 1634 (BIC PCHQBEBB) van het BIPT met de vermelding “Handleiding VHF”;
 2. contact op te nemen per e-mail met de dienst BMR – GRM  (bmr@bipt.be) met daarin opgenomen een kopie van het betaal bewijs en uw contactgegevens.

SRC (CEPT Rec. 31-04)

De examens om een SRC-certificaat te behalen worden op computer afgenomen in de lokalen van het BIPT. Er wordt minstens een examen per maand georganiseerd.

Om zich in te schrijven voor het examen dient u ons een e-mail op examen@bipt.be op te sturen.

Inschrijving voor een examen is mogelijk tot twee weken voor aanvang van de examendatum en zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Let wel, gelieve volgende documenten ingescand ter beschikking te hebben om de inschrijving te kunnen vervolledigen:

 • Pasfoto
 • Identiteitskaart (Recto-verso)
 • Attest opleiding SRC

Gelieve deze documenten in het juiste formaat (Bestand van het type PDF, JPG, PNG of TIF, maximum 1 Mb) toe te voegen via de daartoe voorziene knop, zo niet zal uw inschrijving immers niet kunnen afgerond worden.

Na afronding van uw inschrijving zal u een mail ontvangen ter bevestiging, waarin de nodige betaalgegevens en verder informatie zullen worden medegedeeld.

 • De examenzaal is alleen toegankelijk op vertoon van de uitnodiging die door het BIPT is opgestuurd.
 • Het inschrijvingsgeld voor het SRC-examen bedraagt € 31,79.
  De inschrijvingskosten worden onder geen beding terugbetaald. In geval van annulering meer dan een week voor het examen of wanneer een medisch attest kan worden voorgelegd, kunnen de inschrijvingskosten voor een andere datum worden gebruikt.
 • Het SRC-examen bestaat uit 33 meerkeuzevragen (23 SRV en 10 VHF) betreffende de stof die opgenomen is in het examenprogramma. Om te slagen moet men voor elke materie 60% van de punten behalen.
 • Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.
 • Om aan dit examen deel te nemen is een attest vereist waaruit blijkt dat men een opleiding heeft genoten die georganiseerd werd door een door het BIPT erkende instelling.
  Opgepast, dit attest heeft een geldigheid van 1 jaar, na deze periode zal het niet meer aanvaard worden.

De erkende SRC-opleidingscentra 

GDMSS (ROC en GOC)

De GMDSS-examens worden door het BIPT georganiseerd in de instellingen waar de voorbereidende opleiding wordt gegeven. De inschrijving voor het GMDSS-examen verloopt via het centrum waar de opleiding werd gevolgd.

Bij het praktische examen gebruikt de kandidaat dezelfde apparatuur als tijdens de opleiding.

Het inschrijvingsgeld voor het ROC- of GOC-examen bedraagt € 69,94.

De inschrijvingskosten worden onder geen beding terugbetaald. In geval van annulering meer dan een week voor het examen of wanneer een medisch attest kan worden voorgelegd, kunnen de inschrijvingskosten voor een andere datum worden gebruikt.

Om te slagen moet 50% worden gehaald voor elk onderdeel en 60% in totaal.

De erkende ROC- en GOC-Opleidingscentra