Vergunningen

Om een vergunning te verkrijgen moet een aanvraag worden ingediend bij het BIPT via het formulier hieronder.

Er worden verschillende vergunningen afgegeven voor:

  • Vliegtuigstations

  • Draagbare stations

Het BIPT is enkel bevoegd voor de luchtvaartuigen die zijn ingeschreven in België.