Luchtvaart

De internationale regelgeving schrijft voor dat zich aan boord van luchtvaartuigen uitgerust met een radio verplicht een vergunning met de beschrijving van de installatie moet bevinden.De operator van deze installatie moet verplicht houder zijn van een beperkt operatorcertificaat voor een luchtvaartstation.

Stations op de grond moeten ook gedekt worden door een vergunning. Het aanvraagformulier daartoe vindt u terug onder "Radionetwerken".