Tarieven van de aanbieder van de universele dienst

De aanbieder van de universele dienst moet voldoen aan bepaalde tarifaire verplichtingen. Bpost is aanvankelijk tot 31 december 2018 bij wet aangewezen als aanbieder van de universele dienst. Bpost zal vervolgens de universele dienst blijven verlenen op basis van een beheerscontract dat met de Staat is gesloten voor een periode van vijf jaar, namelijk tot 31/12/2023. Deze tarieven moeten met name betaalbaar zijn, kostengeoriënteerd, transparant, niet-discriminerend en identiek op het hele grondgebied.

Het BIPT ziet toe op de naleving door de dienstenaanbieder van de voormelde en andere verplichtingen.