Kranten en tijdschriften

Kranten zijn gedrukte publicaties die minstens vijfmaal per week verschijnen en meerdere artikelen van algemene informatie bevatten.

Als tijdschriften worden beschouwd: revues, magazines en berichten die voor onbepaalde tijd verschijnen met vooraf bepaalde tussenpozen die niet langer duren dan drie maanden.

Zij moeten meerdere artikelen van algemene informatie bevatten die minstens 30 procent van hun oppervlakte dekken.