Universele postdienst

De universele postdienst omvat zowel de nationale als grensoverschrijdende diensten en bestaat uit:
  • het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postzendingen tot 2 kg;
  • het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postpakketten, aangeboden tegen enkelstuktarief tot 10 kg;
  • de distributie van de postpakketten aangeboden tegen enkelstuktarief en ontvangen vanuit andere lidstaten tot 20 kg;
  • de diensten in verband met aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde.
Bpost is aanvankelijk tot 31 december 2018 bij wet aangewezen als aanbieder van de universele dienst. Bpost zal vervolgens de universele dienst blijven verlenen op basis van een beheerscontract dat met de Staat is gesloten voor een periode van vijf jaar, namelijk tot 31/12/2023. Dit betekent dat bpost verplicht is op het gehele grondgebied de universele postdienst te garanderen aan een welbepaalde kwaliteit en tegen een betaalbare prijs.
Ook andere ondernemingen mogen universele postdiensten aanbieden, maar voor de distributie van – al dan niet aangetekende - brievenpost binnen de universele dienst moet wel een vergunning worden aangevraagd bij het BIPT.