Klachtenbehandeling

Elke aanbieder van postdiensten is verplicht een aantal voorwaarden inzake klachtenbehandeling na te leven:

  • een transparante, eenvoudige en goedkope interne procedure instellen voor een billijke en snelle behandeling van klachten van gebruikers die betrekking hebben op het verlies, de diefstal, de beschadiging of de niet-naleving van de kwaliteitsnormen;

  • informatie verschaffen over de beroepsmogelijkheid bij de ombudsdienst voor de postsector, alsook een persoon aanwijzen bevoegd voor de betrekkingen met de ombudsdienst voor de postsector.

Wie ontevreden is door de afhandeling van zijn klacht door een postale aanbieder kan de zaak aankaarten bij de Ombudsdienst voor de postsector.