Technische prestaties van het netwerk

In het geval van de mobiele-communicatiediensten zijn de inlichtingen over de dekking en over de datatransmissiesnelheden bestemd om elkaar aan te vullen, omdat ze zich fundamenteel onderscheiden op ten minste twee vlakken:

  • De dekking wordt voorspeld door de netwerkoperator uitgaande van theoretische modellen, waarbij de betrouwbaarheid van deze voorspelling eventueel wordt nagegaan via controles door het BIPT op het terrein, terwijl de prestaties inzake snelheid (en andere kwaliteitselementen) nog zullen worden gemeten in het kader van een andere, nieuwe campagne van het BIPT.
  • De dekking van een mobiel netwerk, die overeenstemt met de sterkte van het tot stand gebrachte elektrisch veld, is betrekkelijk stabiel op korte termijn, terwijl de snelheidsprestaties aanzienlijk kunnen schommelen naargelang van het moment, omdat ze sterk afhankelijk kunnen zijn van de activiteit van andere gebruikers die dezelfde netwerkmiddelen delen.
U vindt meer informatie over de kwaliteit van de netwerken van een specifieke operator op zijn website.