Inhoud van het contract

In het contract moet ten minste het volgende worden gespecificeerd:

 • de identiteit van de operator en zijn ondernemingsnummer, zijn hoofdactiviteit, zijn geografisch adres en het adres dat hij gebruikt voor zijn relaties met de klanten;
 • de geleverde diensten, de aansluitingstermijnen en eventueel andere parameters voor het niveau van kwaliteit van de aangeboden dienst;
 • informatie in verband met de snelheid en het downloadvolume van een snelle verbinding;
 • informatie over de procedures die de operator eventueel heeft ingevoerd om het verkeer te meten en te sturen om verzadiging van het netwerk en eventuele invloed van deze procedures op de dienstkwaliteit te vermijden;
 • de klantendiensten en de manier waarop deze kunnen worden gecontacteerd; de onderhoudsdiensten, de eventuele beperkingen voor het gebruik van bepaalde toestellen op het netwerk;
 • het detail van de tarieven, de onderhoudskosten en de betalingswijzen;
 • de looptijd van het contract, de voorwaarden voor verlenging of beëindiging van de diensten en van het contract;
 • de vereiste minimumlooptijd van het contract om een promotie te kunnen genieten;
 • de kosten om het contract op te zeggen;
 • de tabel voor terugbetaling van de toestellen die tot uw beschikking worden gesteld in geval van verbreking van het contract voordat de geplande termijn is verstreken; de terugbetaling moet lineair zijn, dat wil zeggen dat het terug te betalen bedrag elke maand hetzelfde is; de terugbetaling mag niet meer dan 24 maanden betreffen;
 • de voorwaarden en nadere bepalingen voor vergoeding en terugbetaling wanneer de diensten niet in overeenstemming met het contract worden verstrekt;
 • de manier waarop geschillen kunnen worden geregeld en het feit dat het mogelijk is om een klacht in te dienen bij de Ombudsdienst voor telecommunicatie.