Een internetcontract van onbepaalde duur stopzetten en uw e-mailadres behouden gedurende 18 maanden

Geachte heer, geachte mevrouw,

Hierbij meld ik u dat ik mijn internetcontract “naam van het contract” van onbepaalde duur met u wens stop te zetten met ingang van (datum waarop u wilt dat het contract stopt, met inbegrip van de dag zelf). Mijn klantnummer is (uw klantnummer).

Ik wil evenwel dat mijn huidige e-mailadres uwmailadres@uwoperator.be vanaf die datum actief blijft gedurende 18 maanden en

  • dat u me laat weten hoe ik gedurende deze periode mijn e-mail kan opvragen

  • en/of dat u de mails die naar dit adres zouden worden verstuurd, forward naar: uwnieuwemailadres@uwnieuweoperator of dienstenaanbieder.be

(Ik wens ook dat mijn webpagina www/uwpagina/uwoperator/be behouden wordt gedurende zes maanden)

Bij voorbaat dank voor uw vlotte afhandeling van dit verzoek.

Hoogachtend,

Uw handtekening

Uw naam