Een internetcontract van onbepaalde duur stopzetten


Voornaam Naam                 Naam Operator
Adres                                Klantendienst - Abonnementen
Klantnummer                     Adres
E-mailadres
Telefoonnummer

Plaats, datum

Geachte heer, geachte mevrouw,

Hierbij meld ik u dat ik mijn internetcontract “naam van het contract” van onbepaalde duur met u wens stop te zetten met ingang van (datum waarop u wilt dat het contract stopt, met inbegrip van de dag zelf). Mijn klantnummer is (uw klantnummer).

Bij voorbaat dank voor uw vlotte afhandeling van dit verzoek.

Hoogachtend,

Uw handtekening
Uw naam