Een internetcontract van bepaalde duur stopzetten dat reeds minstens zes maanden loopt en uw e-mailadres behouden gedurende 18 maanden


Geachte heer, geachte mevrouw,

Hierbij meld ik u dat ik mijn internetcontract “naam van het contract” met u wens stop te zetten met ingang van (datum waarop u wilt dat het contract stopt, met inbegrip van de dag zelf). Mijn klantnummer is (uw klantnummer). Aangezien dit contract werd gesloten op (datum van handtekening van het contract ten minste zes maanden eerder), zijn geen opzeggingskosten verschuldigd.

Ik wil evenwel dat mijn huidige e-mailadres uwmailadres@uwoperator.be vanaf die datum actief blijft gedurende 18 maanden en

  • dat u me laat weten hoe ik gedurende deze periode mijn e-mail kan opvragen

  • en/of dat u de mails die naar dit adres zouden worden verstuurd, forward naar: uwnieuwemailadres@uwnieuweoperator of dienstenaanbieder.be

(Ik wens ook dat mijn webpagina www/uwpagina/uwoperator/be behouden wordt gedurende zes maanden)

Bij voorbaat dank voor uw vlotte afhandeling van dit verzoek.

Hoogachtend,

Uw handtekening
Uw naam