Kan ik aan bpost vragen mijn post na te sturen als ik verhuis?

Ja, dit kan via de betaaldienst “Do My Move” van bpost. Via deze dienst kunt u aan bpost vragen om uw briefwisseling naar uw nieuwe adres na te zenden. Deze dienst kan aangevraagd worden in de postkantoren of via de bpost-website. Hiervoor moet u eerst een specifiek formulier invullen en laten ondertekenen door iedere gebruiker die ouder dan 15 jaar is. Met dit formulier en een kopie van de identiteitskaarten van alle gebruikers boven de 15 jaar dient u zich aan te melden in een postkantoor. Daar wordt uw aanvraag gevalideerd en geregistreerd. Na betaling van het verschuldigde bedrag zal bpost de dienst starten op de door u gekozen datum.

Deze dienst is eveneens online beschikbaar: http://www.bpost.be/site/nl/ontvangen/verhuisdienst-doorzenddienst

Voor de details en tarieven verwijzen wij naar de bpost-website: www.bpost.be