Verwante inhoud

Ik ben ontevreden over de dienstverlening van bpost of een andere postale dienstverlener – waar kan ik klacht indienen?

In eerste instantie wordt klacht neergelegd bij de betrokken postoperator. 

Indien het resultaat hiervan onbevredigend is, kan de Ombudsdienst voor de postsector ingeschakeld worden door het indienen van een schriftelijke klacht. Dit kan:

 • Elektronisch: bij voorkeur via het webformulier of via e-mail naar: info@omps.be
  Opgelet: vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Anonieme klachten mogen we niet behandelen 
 • Per brief:
  Ombudsdienst voor de postsector
  North Gate II
  Koning Albert II-laan 8 bus 4
  1000 Brussel
  Opgelet: vergeet niet te frankeren (de behandeling zelf van het dossier is gratis)

 • Per fax: 02.221.02.44

 • Ter plaats: Koning Albert II-laan, 8, 1 ste verdieping, 1000 Brussel
  Open voor het publiek elke werkdag van 9 tot 16 uur

Anonieme klachten worden niet aanvaard.