Verwante inhoud

Wat is een elektronisch aangetekende zending?

Een elektronische aangetekende zending is een aangetekende zending die via internet wordt verstuurd. Een elektronische aangetekende zending bestaat in het waarborgen op forfaitaire basis tegen de risico's van verlies, diefstal of beschadiging van de gegevens. De afzender ontvangt een bewijs van zending en/of van ontvangst. Een dergelijke dienst wordt verleend door een certificatiedienstverlener. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  1. de “zuiver” elektronische aangetekende zending: in dat geval wordt de dienst volledig via het internet aangeboden. Zowel het versturen als het ontvangen gebeurt in elektronisch formaat. 

  2. de “hybride” elektronische aangetekende zending: het versturen van de aangetekende zending gebeurt via internet maar de distributie gebeurt aan de hand van een afgedrukte klassieke brief. Voor de distributie van dergelijke afgedrukte aangetekende zendingen dient een vergunning aangevraagd te worden bij het BIPT.