Veranderen van internetprovider

Waar moet rekening mee worden gehouden?

Ga op uw factuur na hoelang uw huidige contract loopt (wanneer u kunt veranderen, onder welke voorwaarden?).

 • Controleer welke kosten worden aangerekend in geval van verbreking van het contract en vraag een schriftelijke bevestiging van informatie die u mondeling krijgt.
 • Een operator mag u geen kosten aanrekenen voor de verbreking van een contract indien:
  • de termijn van uw contract van bepaalde duur verstrijkt;
  • u reeds ten minste zes maanden een contract van bepaalde duur hebt;
  • u een contract van onbepaalde duur hebt.

U hebt het recht om het moment te kiezen waarop het contract eindigt (zelfs onmiddellijk). Indien u niet aangeeft wanneer uw contract eindigt, kan de operator u verplichten om de opzeggingstermijnen vastgelegd in de algemene voorwaarden na te komen.

 • De verbrekingskosten mogen niet groter zijn dan het abonnementsgeld dat nog verschuldigd is tot het einde van de zesde maand na inwerkingtreding van het contract
 • Opgelet: Indien u gratis of tegen een verminderde prijs een toestel werd ter beschikking gesteld door de operator en u een contract van bepaalde duur hebt ondertekend, kan uw operator vergoedingen eisen die overeenstemmen met de restwaarde van het toestel, zelfs wanneer u het contract pas opzegt na zes maanden. De restwaarde van het toestel moet vermeld zijn in een terugbetalingstabel in de bijlage bij het contract. In die tabel moet de restwaarde van het toestel per maand van de duur van het contract van bepaalde duur worden weergegeven. Elke maand moet eenzelfde bedrag afgaan van de restwaarde van het toestel.
 

Voorbeeld:

U hebt een contract van 12 maanden genomen. Op het ogenblik van ondertekening van het contract hebt u het toestel "gekocht" voor € 1.

De terugbetalingstabel bij het contract ziet eruit als volgt:

  
Maand Restwaarde
 0 € 120
 1 € 110
 2 € 100
 3 € 90
 4 € 80
 5 € 70
 6 € 60
 7 € 50
 8 € 40
 9 € 30
 10 € 20
 11 € 10
 12 € 0
 

U beslist het contract te verbreken na 8 maanden.

De operator kan van u een vergoeding eisen van € 40.

 • Controleer de technische voorwaarden van het nieuwe abonnement (al dan niet gratis modem, gehuurd of gekocht, andere technische installatie met al dan niet verplaatsing van een technicus, gratis?).
 • Ga na of de kwaliteit van het nieuwe abonnement overeenstemt met uw behoeften: verbindingssnelheid, bandbreedte, datavolume dat u kunt downloaden (al dan niet beperkt).
 • Ga na of de maximumsnelheid die de operator heeft aangekondigd van toepassing is op uw adres (op sommige adressen kan de maximumsnelheid nooit bereikt worden door de afstand tot de netwerkschakelaar van de operator).
 • Ga na of de beloofde dienstkwaliteit aan uw behoeften beantwoordt (reparatietermijnen in geval van panne, bescherming tegen indringing, virus, hulpdienst, enz.).
 • Ga na of de prijs, de dienst en de kwaliteit overeenstemmen met uw behoeften. Raadpleeg de website www.bestetarief.be.
 • Waarschuw uw correspondenten wanneer u verandert van elektronisch adres.
 • (NB: Indien uw adres de domeinnaam van de operator die u verlaat bevat, kunt u aan uw oude dienstenaanbieder vragen om uw oude adres nog 18 maanden te behouden. De internetproviders hebben een akkoord gesloten in die zin.
 • Een aantal inlichtingen vindt u terug in de algemene voorwaarden van de nieuwe operator die tot uw beschikking worden gesteld alvorens u het contract ondertekent en die overigens kunnen worden geraadpleegd op zijn website of beschikbaar zijn via de klantendienst.

Hoe verloopt de overdracht van de ene naar de andere provider?

U moet de nieuwe provider contacteren, het contract met hem ondertekenen en vervolgens het contract met de operator die u verlaat beëindigen. U kunt aan de operator die u verlaat vragen om het contract te beëindigen op een welbepaalde datum, bijvoorbeeld op de datum waarop uw nieuwe contract in dienst wordt gesteld.

Indien uw adres de domeinnaam van de operator die u verlaat bevat, kunt u aan uw oude dienstenaanbieder vragen om uw oude adres nog 18 maanden te behouden. De internetproviders hebben een akkoordgesloten in die zin.

Wees bedacht: bij sommige operatoren, moet elke begonnen maand betaald worden en wordt in de contracten vaak een minimumduur van één jaar vastgelegd vanaf de ondertekening of de wijziging van het contract.

In de contractuele documenten (bestelbon, facturen, contract, algemene voorwaarden, …) die u en uw operator met elkaar verbinden, kunt u informatie hieromtrent vinden.

Kunt u uw e-mailadres behouden?

Ja, indien u beschikt over een e-mailadres gebaseerd op een domeinnaam die van u is (jan@smet.be) of die losstaat van uw internetprovider (gmail, yahoo, enz.). Deze adressen kunnen nog worden gebruikt bij uw nieuwe provider. 

Ja, gratis gedurende 18 maanden na het einde van uw contract met uw huidige provider, indien u dat vraagt voor het einde van uw huidige contract en indien uw e-mailadres de domeinnaam van uw huidige provider bevat (bv. jan.smet@huidigeprovider.be) . De internetproviders hebben een akkoord gesloten in die zin .

Uw huidige provider moet eenmaal per jaar op uw factuur de mogelijkheden vermelden waarover u beschikt (toegang tot uw e-mail account of overdracht naar het nieuwe adres of beide) en hoe u deze benut:

 • u kunt de toegang tot uw e-mail account behouden (ontvangst en verzending vanaf het oude adres en opslagcapaciteit);
 • u kunt vragen om de mails door te sturen naar een nieuw mailadres.

U kunt deze termijn van 18 maanden gebruiken om al uw correspondenten ervan op de hoogte te brengen dat uw e-mailadres is gewijzigd.

Kunt u uw webruimte behouden?

Ja, indien het gaat om een webruimte die losstaat van uw huidige provider.

Ja, gratis gedurende 6 maanden na de beëindiging van uw contract met uw huidige provider indien u dat vraagt voor het einde van het huidige contract en indien het gaat om webruimte die uw huidige provider ter beschikking heeft gesteld. De internetproviders hebben een akkoord gesloten in die zin. 

Uw huidige provider moet u exact informeren en eenmaal per jaar op uw factuur aangeven hoe u uw webruimte kunt behouden. 

Zult u van apparatuur moeten veranderen?

Internetproviders verplichten soms om een specifieke modem te gebruiken.

De operatoren vragen vaak om de apparatuur terug te bezorgen in geval van verbreking van het contract.

Kunt u een internetverbinding hebben bij de ene operator en internettelevisiediensten bij een andere?

In de praktijk bieden providers van internettelevisiediensten deze diensten aan als onderdeel van een gebundeld aanbod dat internettoegang omvat.

ISPA Gedragscode

Toegang tot mail en webruimte 

Besluit van de Raad van het BIPT van 1 maart 2011