Sancties

Wanneer de operatoren hun verplichtingen niet nakomen, kan het BIPT sancties opleggen in de vorm van meer bepaald een administratieve boete.

Administratieve boete wegens slechte informatie bij een contractwijziging

Administratieve boete wegens tekortkomingen in de informatie op de facturen

Administratieve boete wegens onwettige bepalingen in de algemene voorwaarden

Administratieve boete wegens slechte samenwerking met de Ombudsdienst voor telecommunicatie

Administratieve boete wegens het niet naleven van de regels inzake Europese roaming

Administratieve boete wegens niet-naleving van de regelgeving in verband met de voorafgaande identificatie van de eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten