Klachten

U ondervindt een probleem met radiostoringen

Neem contact op met de Nationale dienst voor de controle op het spectrum van het BIPT:  

BIPT - NCS
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II laan 35
1030 Brussel
Tel.: + 32 2 226 88 01
Fax: + 32 2 226 88 02
ncs-nl@bipt.be 

U hebt een probleem met uw operator en wenst een klacht in te dienen

Neem eerst contact op met uw operator.  

U hebt uw operator reeds gecontacteerd en zijn antwoord was niet bevredigend. Wat nu? 

Het betreft een probleem met post

Neem contact op met de Ombudsdienst voor de postsector:

Koning Albert II-laan 8 bus 4
1000 Brussel
Tel: 02 221 02 20
Fax: 02 221 02 44
E-mail: info@omps.be
http://www.smspo.be/

Het betreft een probleem met uw telecommunicatieoperator (facturering, verbreking van contract, dekking, ...)

Neem contact op met de Ombudsdienst voor telecommunicatie: 

Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel
Tel. : + 32 2 223 09 09
Fax : + 32 2 219 86 59
klachten@ombudsmantelecom.be
www.ombudsmantelecom.be

Het betreft een probleem met de korte nummers of de nummers met toeslag

In geval van problemen kunt u contact opnemen met uw operator.

In geval van fraude kunt u een klacht indienen https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom.

Het betreft een probleem in verband met de handelspraktijken of internetfraude

Neem contact op met de Contact Center van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 0800 120 33
Fax: 0800 120 57
info.eco@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be
https://meldpunt.belgie.be

Gaat het om een klacht in verband met de inhoud van een tv-programma?

De gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap) zijn in principe bevoegd voor omroep in België.
Elke gemeenschap heeft haar eigen referentie-instantie opgericht: de VRM, de CSA en de Medienrat. U wordt dus uitgenodigd om afhankelijk van hun respectieve bevoegdheden met een daarvan contact op te nemen voor de televisiezenders die in België gevestigd zijn.

Bij wijze van uitzondering is het BIPT bevoegd voor de televisiezenders (inclusief WebTV) die gevestigd zijn in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en waarvan de programma's worden uitgezonden in een andere taal dan het Frans of het Nederlands.