Controles

Naar aanleiding van een klacht, of wanneer het problemen vaststelt op de markt, voert het BIPT specifieke controles uit, of laat het deze uitvoeren, van de praktijken van de operatoren op de particuliere markt om na te gaan of de operatoren de geldende bepalingen in acht nemen.

Het BIPT is nagegaan of de facturen wel degelijk alle verplichte informatie omvatten, of de algemene voorwaarden van de operatoren conform de wet waren en of er informatie bestemd voor de gebruikers met een beperking voorhanden was.

U vindt de resultaten van deze controles in de beslissingen van het BIPT opgenomen in de verwante inhoud.