Beslissingen en reglementering

De wet van 13 juni 2005 dient als basis voor de aanvullende bepalingen vastgelegd in besluiten of in beslissingen van het BIPT. Deze besluiten betreffen meer bepaald de informatie die ter beschikking moet worden gesteld van de consument, gebruikers met een handicap inbegrepen, alsook de universele dienst.

Het BIPT ziet toe op de naleving van deze besluiten door de operatoren en legt, in geval van overtreding, boetes op aan de operatoren in overtreding.

Voorlichting van de consument

Snelheid van een breedbandaansluiting 

De operator moet de klant die bij hem een contract voor vast internet wil afsluiten, inlichten over de daadwerkelijke snelheid die de klant mag verwachten op de plaats van zijn woonst, tijdens de piekuren maar ook tijdens de daluren, voor upload- en downloadverkeer.

Plafonds en waarschuwingen 

Operatoren van mobiele telefonie en mobiel internet moeten hun klanten waarschuwen wanneer hun verbruik een bepaald plafond bereikt. 

De operatoren van vaste en mobiele telefonie dienen de abonnees die een 070-nummer en bepaalde 0900-nummers vormen in te lichten over de kosten voor communicatie met dit soort van nummers. 

Infofiches 

Alle operatoren moeten informatiefiches ter beschikking stellen van de consument waarin hun tariefplannen worden beschreven volgens een vast model, waardoor de consument makkelijker kan vergelijken.

Gebruikers met een handicap

Er moet specifieke informatie ter beschikking worden gesteld van gebruikers met een handicap, ook wat betreft hun toegang tot de nooddiensten.

Universele dienst

Er werden verscheidene bepalingen genomen om verplichtingen inzake telefooncellen, telefoongidsen en inlichtingendiensten op te heffen, of om een minimumsnelheid voor de basisinternetverbinding op te leggen.