Attention: this page does not exist in English, you have been redirected to Nederlands

Linked content

Is de douanereglementering van toepassing bij het verzenden van pakjes?

Indien u grensoverschrijdende pakjes wilt versturen, moet u rekening houden met de douanereglementering. Ook zijn er regels en formaliteiten te vervullen voor binnenkomende pakjes vanuit niet-EU-landen 

Het is de verantwoordelijkheid van de verzender om na te gaan welke documenten nodig zijn voor zendingen buiten de EU. De verzender moet deze documenten invullen, tekenen en in een “pochet” stoppen, die op de achterzijde van het pakket moet worden gekleefd. De vermelde informatie geldt voor de meerderheid van de landen. Bepaalde landen hebben specifieke eisen (Israël, Verenigde Staten, …) 

Meer informatie vindt u op https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/pakketten.