Attention: this page does not exist in English, you have been redirected to Nederlands

U heeft het recht om klacht in te dienen

Verschillende diensten kunnen u helpen bij een klacht. 

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie


Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

 • Het BIPT kijkt na of de Belgische telecomoperatoren zich aan de regels houden. 
 • Bij het BIPT vindt u meer informatie over uw rechten als klant:
 • Belangrijk: het BIPT helpt u niet met een individuele klacht. Dat doet de Ombudsdienst voor Telecommunicatie wel. 


De Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische communicatienetwerken
(kort: de Ethische Commisie)

 • De Ethische Commissie behandelt uw klachten over 0900-nummers en 070-nummers of over betalende sms’jes en mms’jes. Bijvoorbeeld:
  • Je krijgt sms’jes waar je niet om vraagt en die je toch moet betalen.
  • Je vindt een erotische sms-dienst niet gepast voor je kinderen.
  • Je schreef je in voor een sms-dienst, maar je wist niet dat je ervoor moest betalen.
  • Je wil je uitschrijven voor een sms-dienst, maar dat lukt niet.
 • De Ethische Commissie treedt op als een rechtbank, en kan de betalende diensten laten stopzetten of ze een boete geven.
 • Belangrijk: de Ethische Commissie kan u géén schadevergoeding geven.
 • Voor een klacht stuurt u een brief naar:

Secretariaat Ethische Commissie,
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II laan 35
1030 Brussel 

De Federale Overheidsdienst Dienst voor Economie (kort: FOD Economie)

 • De FOD Economie behandelt uw klachten over bijvoorbeeld ongepaste reclame of fraude van Belgische telecomoperatoren.
 • Surf naar http://economie.fgov.be/nl/consument/#.VX_kRE0w-pp om online klacht in te dienen.
 • Belangrijk: de FOD Economie kan u geen schadevergoeding geven. 


Tot slot kunt u ook terecht bij de gewone rechter.De audio-versie vindt u hieronder bij "Bestand downloaden" :